MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐỘI BÓNG ĐÁ NỮ – PFFC

Cập nhật thông tin ngày tháng để tổ chức sinh nhật thành viên
VD: facebook.com/nguyenvantao HOẶC gửi thông tin nickname " NguyenVanTao"...
Click or drag a file to this area to upload.
Tải tệp tin lên bao gồm các loại file thông tin, hình ảnh, video, tài liệu..... cần thiết gửi đến đội bóng